Σελίδα τιμών αγοράς
Στη σελίδα τιμών αγοράς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις τιμές λιανικής πώλησης του προϊόντος που ενδιαφέρεται να αγοράσει. Του δίνετε η δυνατότητα να ταξινομήσει τα αποτελέσματα ως προς το κατάστημα, την πόλη και την τιμή αγοράς του προϊόντος. Επίσης μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα επιλέγοντας την πόλη που επιθυμεί. Κάνοντας click στο όνομα του καταστήματος, τότε οδηγείστε στη σελίδα της εταιρείας όπου εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για το κατάστημα και τα προϊόντα στα οποία αυτό έχει βάλει τιμές. Αν πατήσετε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα το καταστήματος, τότε οδηγείστε στην αντίστοιχη σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα βήμα πριν την αγορά του.
Quick Links