Σελίδα υποκατηγοριών
Αν επιλέξετε κάποια κατηγορία από το μενού που ξεδιπλώνεται πάνω από τις εικόνες στα αριστερά της αρχικής αλλά και των περισσότερων σελίδων η οποία δεν περιέχει άλλες κατηγορίες οδηγείστε στην σελίδα των υποκατηγοριών. Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται (σε εικοσάδες αν υπάρχουν περισσότερα από είκοσι προϊόντα) τα προϊόντα της αντίστοιχης υποκατηγορίας με βασικές πληροφορίες γύρω από αυτά. Μπορείτε να κλικάρετε πάνω στον τίτλο του προϊόντος για να εμφανιστούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το συγκεκριμένο προϊόν. Τα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν είτε αλφαβητικά (με βάση τον ελληνικό τίτλο) είτε κατά προτεινόμενη τιμή επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
Quick Links