Σελίδα κατηγοριών
Διαθέσιμη κατηγορία
Αν επιλέξετε κάποια κατηγορία από το μενού που ξεδιπλώνεται πάνω από τις εικόνες στα αριστερά της αρχικής αλλά και των περισσότερων σελίδων η οποία περιέχει και άλλες κατηγορίες οδηγείστε στην σελίδα των κατηγοριών. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα επιλέγοντας κάποιο μονοπάτι από τη διαδρομή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις κατηγορίες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την κατηγορία που έχετε ήδη επιλέξει, είτε να οδηγηθείται σε κάποια υποκατηγορία της κατηγορίας που έχετε επιλέξει. Αν το όνομα της υποκατηγορίας εμφανίζεται με έντονα γράμματα σημαίνει ότι αυτή εμπεριέχει και άλλες υποκατηγορίες ενώ αν εμφανίζεται με απλή γραφή τότε η αντίστοιχη υποκατηγορία εμπεριέχει τόσα προϊόντα όσα φαίνονται μέσα στην παρένθεση δίπλα στο όνομα της υποκατηγορίας. Επίσης στη σελίδα της κατηγορίας μπορείται να δείτε τα καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας όπως τα έχουν βαθμολογήσει οι χρήστες της Less.gr και τα καταστήματα λιανικής που έχουν βάλει τιμές σε κάποια προϊόντα αυτής της κατηγορίας.
Μη διαθέσιμη κατηγορία
Αν επιλέξετε κάποια κατηγορία από το μενού που ξεδιπλώνεται πάνω από τις εικόνες στα αριστερά η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στη Less.gr τότε θα εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα από όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ούτως ώστε να σας ειδοποιήσουμε μόλις ενεργοποιήσουμε την αντίστοιχη κατηγορία.
Quick Links