Υπηρεσίες
Για Αποκλειστικούς Εισαγωγείς - Εταιρείες Διανομής - Εκδοτικούς Οίκους
Δωρεάν προβολή των προϊόντων σας.
Αν είστε αποκλειστικός εισαγωγέας συστημάτων εικόνας και ήχου για το σπίτι (τηλεοράσεις, βίντεο, ενισχυτές, ηχεία κλπ), υπολογιστών και περιφερειακών (έτοιμα συστήματα, σκληροί δίσκοι, μνήμες εκτυπωτές, οθόνες κλπ), εταιρεία διανομής CD και DVD ή εκδοτικός οίκος, επικοινωνείστε μαζί μας για τη δωρεάν καταχώρηση των προϊόντων σας στο site μας.
Αύξηση των πωλήσεών σας.
Με την καταχώρηση των προϊόντων σας στο site μας, είναι δεδομένο πως θα ωφεληθείτε, μια και τα προϊόντα σας θα συμμετέχουν στις αναζητήσεις των υποψήφιων αγοραστών, ενώ ταυτόχρονα βοηθάτε την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού κατά την έρευνα αγοράς του.
Διαφήμιση στοχεύουσα σε αμιγώς αγοραστικό κοινό (target marketing).
Συνδυάζοντας το πληροφοριακό και κατατοπιστικό περιεχόμενο με τη λειτουργική σχεδίαση, η LESS.GR ελκύει μεγάλο μέρος των αγοραστών που προσφέρει το διαδίκτυο. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν το γεγονός, ότι οι επισκέπτες του site, μας επιλέγουν με πρόθεση την έρευνα αγοράς, και σκοπό την απόκτηση κάποιου προϊόντος, βρίσκονται δηλαδή στο τελευταίο βήμα πριν την απόκτηση του. Μπορείτε λοιπόν να διαφημιστείτε σε εμάς, μέσω των "ανά κατηγορία προϊόντων" διαφημιστικών πακέτων μας, με τη σιγουριά ότι όλοι οι επισκέπτες μας και δέκτες των διαφημιστικών μηνυμάτων σας, είναι ενημερωμένοι καταναλωτές που σκοπεύουν να αγοράσουν κάποια από τα προϊόντα σας.

Πιστεύουμε λοιπόν πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο να γίνουν τα προϊόντα σας γνωστά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεών τους.
Quick Links