Υπηρεσίες
Για τα καταστήματα πώλησης αγαθών
Προβολή των τιμών πώλησης των προϊόντων σας, σε ένα επιπλέον site χωρίς κόστος για τη συντήρησή του.
Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η κατασκευή και συντήρηση ενός on-line καταστήματος, μέσα από το οποίο θα προβάλεστε σαν κατάστημα πώλησης αγαθών, είναι αρκετά πολυέξοδη διαδικασία. Με τη συμμετοχή σας στο site μας θα μπορείτε να προβάλλετε τις τιμές πώλησης των προϊόντων σας χωρίς κόστος για την κατασκευή και συντήρηση ενός επιπλέον site.
Διαφήμιση στοχεύουσα σε αμιγώς αγοραστικό κοινό (target marketing).
Συνδυάζοντας το πληροφοριακό και κατατοπιστικό περιεχόμενο με τη λειτουργική σχεδίαση, η LESS.GR ελκύει μεγάλο μέρος των αγοραστών που προσφέρει το διαδίκτυο. Συνεργαστείτε λοιπόν μαζί μας, ώστε να προβάλλονται οι τιμές πώλησης των προϊόντων σας, έχοντας στο μυαλό το γεγονός πως οι καταναλωτές ξεκινούν την έρευνα αγοράς από τη LESS.GR. Επίσης, εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι οι επισκέπτες του site, μας επιλέγουν με πρόθεση την έρευνα αγοράς, και σκοπό την απόκτηση κάποιου προϊόντος, βρίσκονται δηλαδή στο τελευταίο βήμα πριν την απόκτηση του. Μπορείτε λοιπόν να διαφημιστείτε σε εμάς, μέσω των "ανά κατηγορία προϊόντων" διαφημιστικών πακέτων μας, με τη σιγουριά ότι όλοι οι επισκέπτες μας και δέκτες των διαφημιστικών μυνημάτων σας, είναι ενημερωμένοι καταναλωτές που σκοπεύουν να αγοράσουν κάποια από τα προϊόντα σας.
Εισαγωγή και τροποποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και με απόλυτη ασφάλεια.
Για να δώσουμε την ευκαιρία στα καταστήματα της άμεσης εισαγωγής και τροποποίησης της τιμής πώλησης των προϊόντων τους, δημιουργήσαμε ένα σύστημα on-line εισαγωγής των τιμών, όπου το κάθε κατάστημα ανάλογα με τα εκάστοτε αποθέματά του, την πολιτική προσφορών που θέλει να ακολουθήσει, καθώς και τις τιμές πώλησης των ανταγωνιστικών του καταστημάτων, θα μπορεί 24 ώρες το 24ωρο να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο και με απόλυτη ασφάλεια τις τιμές του. Για την ασφάλεια εισαγωγής δεδομένων από τα καταστήματα πώλησης χρησμοποιείται 128 bit encryption για την είσοδο του password καθώς και session cookies. Πρόσθετα, η τροποποίηση των τιμών θα μπορεί να γίνει και από εμάς, με ενυπόγραφη αποστολή τους με fax. Από την πλευρά μας εγγυώμαστε την ενημέρωση της βάσης μέχρι τις 10:00 μμ της ίδιας εργάσιμης ημέρας αν το fax παραληφθεί μέχρι τις 10:00 πμ, σε διαφορετική περίπτωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 14:00 μμ.
Ένα click πριν την αγορά - επαφή με το αγοραστικό κοινό του διαδικτύου.
Αν διατηρείτε on-line κατάστημα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των προϊόντων σας με τα δικά μας ώστε με ένα click ο επισκέπτης να οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα εμφάνισης του προϊόντος στο site σας, δηλαδή ένα βήμα πριν την αγορά του. Αν δεν διατηρείτε on-line κατάστημα, η LESS.GR αποτελεί για σας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με το αγοραστικό κοινό που πραγματοποιεί τις αγορές του μέσω διαδικτύου.
Χωρίς προμήθεια για τις πωλήσεις σας.
Η προβολή σας στο site μας, δεν εμπίπτει σε καμμία ποσοστιαία χρέωση επί των πωλήσεών σας, οπότε, η σίγουρη αύξηση των κερδών σας θα είναι ακέραια δική σας.
Βοήθεια στην κατασκευή βάσης δεδομένων των προϊόντων σας καθώς και σε σχεδίαση και φιλοξενία ιστοσελίδων.
Επιπλέον η LESS.GR μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το δικό σας site ή on line κατάστημα, κατασκευάζοντας για εσάς τη βάση δεδομένων των προϊόντων σας και παρέχοντάς σας συμβουλές σε θέματα σχεδίασης και φιλοξενίας των ιστοσελίδων σας.

Πιστεύουμε λοιπόν, πως οι υπηρεσίες μας θα σας βοηθήσουν να διαφημιστείτε στο άμεσα ενδιαφερόμενο καταναλωτικό κοινό και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.
Quick Links