Υπηρεσίες
Για τους επισκέπτες της σελίδας μας
Αναζήτηση προϊόντων - βοήθεια στην ανεύρεση αυτών που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες σας.
Ο συντομότερος τρόπος ανεύρεσης προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας, είναι η LESS.GR. Αυτό επιτυγχάνεται με τις μηχανές αναζήτησής μας, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε διάφορους συνδυασμούς τεχνικών χαρακτηριστικών και τιμών των προϊόντων, έτσι ώστε να εντοπίσετε το καταλληλότερο για σας. Η αντικειμενικότητα στην εμφάνισή τους έγκειται στο γεγονός ότι η LESS.GR δεν πουλάει προϊόντα ούτε είναι ιδιοκτησία κάποιου καταστήματος ή εισαγωγέα.
Ανεύρεση των καταστημάτων που εμπορεύονται τα προϊόντα που επιθυμείτε.
Αφού αποφασίσετε ποιο ακριβώς προϊόν ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε, βρίσκουμε για εσάς ποια καταστήματα (on-line και μη) το διαθέτουν και σε ποια τιμή. Έτσι, χωρίς να αναλώνετε χρόνο είτε στο Internet ψάχνοντας από site σε site είτε στα καταστήματα της περιοχής σας, μέσα σε δευτερόλεπτα, γνωρίζετε σε ποια καταστήματα θα βρείτε το προϊόν που επιλέξατε.
Ανεύρεση του ιδανικότερου καταστήματος και τιμής.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τις εμφανιζόμενες τιμές πώλησης του προϊόντος της αρεσκείας σας και να επιλέξετε τα καταστήματα της περιοχής σας.
Η δυνατότητα εμφάνισης της ελάχιστης (less) τιμής πώλησης των προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική (.gr) αγορά, έδωσε και το όνομα στο site μας.
Οι τιμές πώλησης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, αφού δίνεται η ευκαιρία στα καταστήματα να ενημερώνουν on-line τη βάση δεδομένων μας. Οι κατηγορίες των προϊόντων που θα ενσωματωθούν στο site μας, είναι οι ακόλουθες: ηλεκτρονικά (εικόνα και ήχος για το σπίτι, επικοινωνίες, ήχος για το αυτοκίνητο, φωτογραφικός εξοπλισμός, μηχανές γραφείου), υπολογιστές και περιφερειακά, τίτλοι DVD, βιβλίων και CD (μουσικής και CD ROM). Πρώτη κατηορία μας είναι οι Τίτλοι DVD. Πιστεύουμε λοιπόν, αυτή η δωρεάν υπηρεσία, να σας εξοικονομήσει και χρήματα αλλά και πολύτιμο χρόνο.
Πρωτοποριακές υπηρεσίες.
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι ακόλουθες πρωτοποριακές υπηρεσίες:
α. Παρουσίαση των "TOP" προϊόντων ανά κατηγορία με βάση τις εμφανίσεις.
β. Επιλογή επιθυμητής τιμής κάποιου προϊόντος και ενημέρωσή σας μέσω email.

Σε φάση ανάπτυξης βρίσκεται η υπηρεσία "Αναπτύξτε την κριτική σας ικανότητα και κερδίστε".
Quick Links