Γενικοί τίτλοι βιβλίων κοινων...ΔημογραφίαΔημόσια Διοίκηση - ΠρόνοιαΔίκαιο
Κοινωνικοί προβληματισμοίΚοινωνιολογίαΟικονομίαΠολιτικές επιστήμες
Στατιστική
Αθλητικό Δίκαιο (1)Αστικό Δίκαιο (5)
Ασφαλιστικό - Τραπεζικό Δίκαιο (5)Βυζαντινό - Ρωμαϊκό Δίκαιο (4)
Γενικοί τίτλοι βιβλίων δικαίου (38)Δημόσιο Δίκαιο (4)
Δημοσιονομικό Δίκαιο (0)Διεθνές Δίκαιο
Δίκαιο Εκπαίδευσης (1)Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2)
Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (0)Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος (4)
Δικαστήρια - Δίκες - Δικαιοσύνη (22)Δικονομία (0)
Διοικητικό Δίκαιο (1)Εκκλησιαστικό Δίκαιο (0)
Εμπορικό ΔίκαιοΕναέριο Δίκαιο (1)
Εργατικό Δίκαιο (6)Ιατρικό Δίκαιο (1)
Ιδιωτικό ΔίκαιοΚώδικες
Νομολογία (4)Ποινικό Δίκαιο (8)
Συγκριτικό Δίκαιο (0)Συνταγματικό Δίκαιο (32)
Φορολογικό Δίκαιο (8)
Βιβλία / Κοινωνικές επιστήμες / Δίκαιο
Καταστήματα που έχουν βάλει τιμές
E-shop.gr 
Πλαταιών 16, Αθήνα
Τηλ.: 210-6124622
GreekBooks 
Αετιδέων 13, Χολαργός, Αθήνα
Τηλ.: 210-6595600-5
Homenet 
Ιπποκράτους 31, Αθήνα
Τηλ.: 210-3390095
Quick Links